Contacto

Home / Contacto

 • Daxue Consulting BEIJING
  Li Fang Ting / Core Plaza, #1 Cai He Fang Lu
  Zhongguancun, Haidian District
  Beijing, CHINA

 • Tel: +86 21 633 55 311

 • Email: daxue@daxueconsulting.com

 • Daxue Consulting SHANGHAI
  Fangxie Road # 525, Huangpu District (Lu Jia Bang Station, intersection line 8 and 9)
  Shanghai, CHINA

 • Tel: +86 21 633 55 311

 • Email: daxue@daxueconsulting.com

 • Daxue Consulting HONG-KONG
  13 Queen’s Road, Floor 23,
  Hong-Kong Island
  Hong-Kong

 • Tel: +86 21 633 55 311

 • Email: daxue@daxueconsulting.com


Deja este campo en blanco, por favor.